РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.09.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ЗЕМУН

Господска-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Дечанска-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Вишеградска-припрема

Младена Стојановића-припрема

Палацкова-фреза

ВОЖДОВАЦ

Земљорадничка-припрема,фреза

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

ЗЕМУН

Угриновачка-припрема

Стари Новосадски пут-кошење

Фрање Крча-припрема,асфалт тротоари

ВРАЧАР

Јужни булевар-асфалт

Максима Горког-Вишка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Војводе Бране-компресор

Вељка Дугошевића-компресор

ЧУКАРИЦА

13.октобра-бетон

ГРОЦКА

Прерадовићева-ископ,бетон

Милета Церовца припрема

БАРАЈЕВО

Милице спркиње-уградња шахта,бетон

ЛАЗАРЕВАЦ

Црне баре-заливање пукотина

Вука Караџића-опсецање,асфалт

Ивана Миловановића-опсецање,асфалт

Даре Ранџић-опсецање,асфалт

Доситеја Обрадовића-опсецање,асфалт

СОПОТ

Теслина-асфалт

Ратка Јевића-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Бачевица-Л2003-риперовање

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост у улици Војислава Илића (Плави мост)-замена ограде на пешачкој стази

ЧУКАРИЦА

Савска магистрала-фарбање заштитне ограде

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Капетана Поповића-припрема

Кнеза Вишеслава-припрема

Љубице Ивошевић-припрема

Ситничка-асфалт

Вишњички венац-припрема

Стјепана Филиповића-асфалт

Олге Јојић-бетон

Џона Кенедија-асфалт

Ушће-асфалт

Булевар Зорана Ђинђића-асфалт

Његошева угао Главна-асфалт

Милице Шуваковић-компресор

Лазара Мамузића-компресор

Светозара Папића-компресор

Емилије Јакшић-компресор

Краља Милутина-припрема

Кнеза Милоша-припрема

Владимира Дворниковића-компресор

Панте Срећковић-асфалт

Вељка Дугошевића-асфалт

Чингријина-асфалт

Палих бораца-бетон

Београдска-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II А 148 Велики Црљени-Сибница-опсецање

III A 149 Авалски пут-асфалт

II Б 347-Врчин-ископ,ризла

Тимочки пут-припрема

Устаничка-асфалт

Александра Стамболијског-асфалт

Земљорадничка угао Патријарха Германа-пикамер