РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.08.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Таковска - припрема

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења - припрема, асфалт

Васе Чарапића - Бели поток - припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михаила Пупина - компресор, асфалт

ЗЕМУН

Новосадски пут - кошење

22.октобра - припрема

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка, угао Војводе Мицка - фреза, асфалт

Булевар деспота Стефана - пикамер

Маршала Тита - пикамер

ВРАЧАР

Шуматовачка - компресор

Булевар краља Александра - асфалт

ЗВЕЗДАРА

Мирослава Крлеже - припема

ГО Звездара - обиласци (ударне рупе)

Смедеревски пут - пикамер

ЧУКАРИЦА

Београдска припрема

РАКОВИЦА

Варешка - санација провале

ГРОЦКА

Добривоја Михајловића - банкине

БАРАЈЕВО

Милорада Иванковића - банкине

МЛАДЕНОВАЦ

Браће Јанковић - банкине

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле - израда тротоара

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка - припрема

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Милутина Миланковића - компресор

ЗВЕЗДАРА

Војислава Илића припрема

ЧУКАРИЦА

Ада Циганлија-компресор

РАКОВИЦА

Видиковачки венац - асфалт

БАРАЈЕВО

Маршала Тита припрема

РЈ МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

II A 120 Прека калдрма, Обреновац - монтажа одбојне ограде на банкини

СТАРИ ГРАД

Нушићева, подземни пролаз - фарбање зидова исписаних графитима

ВРАЧАР

Јужни булевар и Устаничка, подземни пролаз - поправка расвете у проалзу

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Цара Душана 37а - припрема

Краљице Наталије - припрема

Земљорадничка - ровокопач

Гуњак - ровокопач

Луја Адамича - компресор

Булевар Арсенија Чарнојевића - асфалт

Похорска - асфалт

Џона Кенедија - компресор

Загорска - асфалт

Кнез Данилова - асфалт

Голубићка 10 - компресор

Коњух планине 2 и 9 - компресор

Игора Васиљева - припрема

Небојшина - компресор

Светог Николе - асфалт

Михаила Петрова - асфалт

Ивана Радовића - асфалт

Капетана Милоша Жуњића - асфалт

Шумадијски трг - припрема

Космајска угао Петефијева - асфалт

Водоводска угао Лоле Рибара - бетон

Вука Караџића 18 - бетон

Вукасовићева - асфалт

Борска 20 - бетон

Видиковачки венац - бетон

Славка Родића 2ф - асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Књегиње Зорке - пикамер, фреза

Аце Јоксимовића - припрема

II A 145 Стублине Бргуле - асфалт

Тошин бунар - припрема