РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.08.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-тротоар-Зуце-припрема, асфалт

ЗЕМУН

Магистратски трг-Господска- припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Александра Стамболијског-припрема

Вишеградска-припрема

ВОЖДОВАЦ

Земљорадничка-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Иванке Муачевић-асфалт

Павла Лабата-асфалт

Брдска-асфалт

Торлачки вис-асфалт

Булевар ослобођења-припрема,фреза

 НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

Данила Лекића Шпанца угао Панте Тутунџића-компресор

Маршала Толбухина-асфалт

Милентија Поповића-асфалт

ЗЕМУН

Добановачки пут-фреза

Фрање Крча-припрема

Угриновачки пут-фреза

ВРАЧАР

Књегиње Зорке-компресор,асфалт

Кнеза од Семберије-компресор

ЗВЕЗДАРА

Мирослава Јовановића-припрема

Љубише Миодраговића-припрема

РАКОВИЦА

Кнеза Вишеслава-припрема

17.октобра-фреза

СУРЧИН

Пут за аеродром "Никола Тесла"-чишћење

Пут за Јаково-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Милице Стојановић Српкиње-опсецање,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Савска магистрала-антикорозивна заштита и фарбање ограде

ОБРЕНОВАЦ

Мост у ул.Александра Аце Тешића-насеље Барич -насипање и збијање иза крилног моста и шаловање 1.кампаде 3.крилног зидa моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ПАЛИЛУЛА

Прерадовићева-компресор

Мирјевски булевар-компресор

Сланачки пут-компресор

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Булевар деспота Стефана-асфалт

Мост Газела-колски пролаз испод моста-заливање с.камене коцке

Љубе Шерцера-бетон

Милована Јанковића-бетон

Браће Јерковић-бетон

Булевар ослобођења-бетон

Саве Ковачевића-асфалт

Интернационалних бригада-припрема

Милешевска-асфалт

Крунска-асфалт

Крунска угао Краља Милутина-асфалт

Милоша Матијевића-припрема

Славиша Стевановића-бетон

Читачка-ископ,бетон

Цетињска-бетон

Скадарска-бетон

Михајла Пупина-бетон

Волгина-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II А 148 Зорољин-Сибница-припрема

Моше Пијаде-асфалт

II А 149 Авалски пут-бетон

Петља Медаковић-припрема

Земљорадничка угао Патријарха Германа-припрема,бетон