РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.04.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

САВСКИ ВЕНАЦ

Чакорска-припрема

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-Зуце-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-краци-припрема

ЗЕМУН

Нова 38-Угриновци-припрема

ЗВЕЗДАРА

Митков кладенац-припрема

РАКОВИЦА

Јосипа Теларевића-асфалт

СУРЧИН

Радничка-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Потез Трњци 1-Шушњар-припрема

Потез Трњци 2-Шушњар-припрема

Милановића крај-Барзиловица-припрема

СОПОТ

Пут ка гробљу Ћелеминац-асфалт

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Плато код Бајлонијеве пијаце-асфалт

Делиградска-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Бранкова-Зелени венац-аутобуска станица-припрема

Петра Чајковског-припрема

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Пут за пећину-Рипањ-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Пере Сегединца-припрема

Похорска-фреза

ЗЕМУН

Стара -степениште-припрема

Новоградска-компресор,асфалт

Добровољачка-компресор,асфалт

Техничка школа Змај-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Бул.краља Александра-опсецање

ВРАЧАР

Трг Славија-компресор

ЗВЕЗДАРА

Живка Давидовића-асфалт

Славујев венац-компресор

Живка Давидовића-Устаничка-асфалт

ЧУКАРИЦА

13.октобра-Умка-припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац-асфалт

СУРЧИН

Бечмен-Петровчић-припрема

ГРОЦКА

Пролетерских бригада-асфалт

БАРАЈЕВО

Вите Радовића-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Спортски центар "25.мај"-пешачке стазе-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

МЗ Љубинић-опсецање,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко аутопута у ул.Булевар уметности-израда аб плоча-за разделно острво моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Калемегдан-запреке

ПАЛИЛУЛА

Сланачки пут-леж.полицајци

ВРАЧАР

Небојшина-леж.полицајци

Радослава Грујића-леж.полицајци

БАРАЈЕВО

Маршала Тита-израда тротоара

ЛАЗАРЕВАЦ

Кнеза Станоја-леж.полицајци

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Тадеуша Кошћушког-асфалт

Гаврила Принципа-асфалт

Пастерова-асфалт

Витановачка-припрема

Ибарска-асфалт

Кумодрашка-бетон

Јове Илића-бетон

Војводе Степе-бетон

Булевар деспота Стефана-прип.

Београдска-асфалт

Голсвордијева-припрема

Трнска-припрема

Светог Николе-компресор

Илије Чалића-бетон

Богољуба Чукића-припрема

Видиковачки венац-асфалт

Милана Бартоша-бетон

Браће Кокар-компресор

Раде Радић-компресор

Професора Васића-асфалт

Николе Пашића-асфалт

Бело брдо-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 347 Врчин-Авалски пут-ископ,бетон,монтажа ел. ограде на бетонском парапету

II Б 346 Рипањски пут-припрема,асфалт

II А 120 Петровчић-Прека калдрма-фреза

Црквењачка-асфалт

Карађорђева-пикамери