РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.02.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Париска-асфалт

Тадеуша Кошћушког-асфалт

Доситејева-асфалт

Господар Јованов-асфалт

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Господара Вучића-пикамер

НОВИ БЕОГРАД

Бранков мост-асфалт

Јурија Гагарина-асфалт

ЗЕМУН

30.Нова-Угриновци-припрема

Краља Уроша-опсецање,асфалт

Улица IV-опсецање,асфалт

Тршћанска-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Булевар краља Александра - припрема

Славка Колара - Котеж - припрема

Драгослава Срејовића-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Милоша Зечевића-припрема

Првомајска-ММЛ-фреза

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Пожешка-опсецање

Боре Станковића-фреза

РАКОВИЦА

Саше Филиповића-Ресник-рециклажа

Пилота М.Петровића-опсецање

Мишка Крањца-опсецање

Опленачка-опсецање

Сердар Јанка Вукотића-опсецање

Тодора Маринковића Солунца-рециклажа

СУРЧИН

Војвођанска-припрема,асфалт

Улица мира-асфалт

5.октобра-припрема

БАРАЈЕВО

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

Пут за Дрен-риперовање

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-Звечка- асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

Војвођанска-монтажа решетке сливника за тротоар

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ПАЛИЛУЛА

Падинска скела-запреке

Јована Златоустог-асфалт

Зрењанински пут-компресор

МЛАДЕНОВАЦ

Јанка Катића-запреке

ОБРЕНОВАЦ

Градски трг-запреке

Вука Караџића-леж.полицајци

Војводе Мишића-леж.полицајци

Београдска-леж.полицајац

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Цара Уроша-асфалт

Мачкев камен-асфалт

Сање Живановић-асфалт

Андре Николића-асфалт

Владетина-компресор

Јужни булевар-припрема

Светог Николе-пикамер

Петра Лековића-асфалт

Петра Мартиновића-асфалт

Рајка од Расине-асфалт

Репишка-асфалт

Кнежевачка-асфалт

Палих бораца-бетон

Јосипа Теларевића-бетон

Љубише Јеленковића-бетон

Делови-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 346 Рипањски пут-банкине,фреза,асфалт

Подавалска-припрема

Димитрија Туцовића-асфалт

Барајево - Устаничка-краци-рециклажа