РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

06.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊE

СТАРИ ГРАД

Топличин венац припрема

Скадарска - припрема, асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А.Карађорђевића - припрема, асфалт

Пивљанина Баје - припрема, асфалт

Генерала Саве Грујића - фреза

Крајишка - фреза

Светазара Марковића - асфалт

Балканска - асфалт

Кнеза Милоша - асфалт

ВОЖДОВАЦ

3.Нова (Пиносава) - припрема

Горња - припрема

Драгачевска - асфалт

Локални пут Зуце - Бели поток - фреза

ПАЛИЛУЛА

Јована Исаиловића - компресор

ГО Палилула - компресор, асфалт

Бољетинска - компресор

Олге Јовичић - компресор

Његошева - асфалт

Атови - асфалт

Шишатовачка асфалт

Саве Мркаља - асфалт

Рогатичка - хидроагрегат

Занатска - хидроагрегат

ВРАЧАР

Краља Милана - припрема

ЧУКАРИЦА

Водоводска - компресор

Лазара Кујунџића - компресор, фреза

Моштаничка Сремчица - кошење

Бранка Радичевића - припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут дежурство

21. августа Камендол асфалт

БАРАЈЕВО

Светосавска - припрема

Цара Лазара - припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Николе Пашића Границе припрема

СОПОТ

Социјалистичког савеза Раља - компресор

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка - асфалт

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Бул. Патријарха Германа - припр.

РЈ МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје - израда и монтажа шахт поклопца на бет. галерији

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА угао Леона Коена - демонтажа надстрешнице

РАДИОНИЦА

Булевар војводе Мишића - израда решетки сливника за коловоз

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Мостарска петља паркинг - припрема

Мачков камен - припрема

Рајка Митић - припрема

Сердар Јола - припрема

Јована Маринковића - припрема

Црнотравска - компресор

Старине Новака - компресор

Радослава Грујића - компресор

Матице Српске угао Бранка Ћопића - компресор

Рада Драинца - припрема

Нодилова - припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

Благоја Паровића - компресор, асфалт

Паунова - припрема

Мокролушка - припрема

Јаковачки кормадин - стајалиште Римски канал - припрема

Генерала Саве Грујића - припрема