РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

06.10.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

СТАРИ ГРАД

Зетска-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-припрема

СУРЧИН

Братства и јединства-асфалт

 БАРАЈЕВО

Стара Липовица-Глумчево брдо- банкине

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Дечанска-припрема,асфалт

Книћанинова-компресор

ВОЖДОВАЦ

Земљорадничка-припрема,асфалт

Тимочки пут-припрема

Вукашина Антића-асфалт

Слободана Јовића-асфалт

Нићифора Нинковића-фреза

НОВИ БЕОГРАД

Ушће-Музеј савремене уметности-припрема

ЗЕМУН

Фрање Крча-припрема,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Долачка-припрема

ЧУКАРИЦА

Илије Бабића-припрема

Породице Димић-Сремчица-кошење

ГРОЦКА

Милета Церовца-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

село Марковац ул.Црквењачка-заливање пукотина

ЛАЗАРЕВАЦ

Л 1810 Дудовица-Барзиловица-Брајковац-припрема,ризла, регулисање објеката

СОПОТ

7.јула-асфалт

Космајски венац-асфалт

 ОБРЕНОВАЦ

МЗ Стублине-опсецање,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СТАРИ ГРАД

Подземни пешачки пролаз на Теразијама код палате "Албанија"-поправка расвете и ламперије у пролазу

ЛАЗАРЕВАЦ

Л 1810 Дудовица-Барзиловица-Брајковац-рег.шахтова

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-асфалт

Ушће-запреке

МЛАДЕНОВАЦ

I Б Влашко поље-Младеновац

ОБРЕНОВАЦ

Немањина-леж.полицајац

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Мајке Јевросиме-компресор

Булевар деспота Стефана-асфалт

Радована Симића Циге-бетон

Пеке Павловићаугао Јаше Игњатовића - бетон

Катарине Ивановић-бетон

Народних хероја-асфалт

Отона Жупончића-асфалт

Београдска-компресор

Вртларска-асфалт

Војвођанска-компресор

Овчански пут-багер

Живојина Жујовића-асфалт

Пана Ђкића-асфалт

Стевана Христића-асфалт

Светозара Марковића-припрема

Његошева-асфалт

Сазонова-асфалт

Максима Горког-асфалт

Ратка Митровића-припрема

Трговачка-припрема

Лазаревачки друм-припрема

Богољуба Чукића-припрема

Вукасовићева-бетон

11.крајишке дивизије-бетон

 ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 347-Врчин-ископ,ризла

Стара Липовица-Глумчево брдо-ископ

Живка Јевтића-рециклажа

Космајског партизана-рециклажа

Милосава Зоке Ђорића-песак,емулзија

Милана Миће Мјаиловића-песак,емулзија