РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.08.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Таковска - припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Михаила Аврамовића - компресор

Белгијска - компресор

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења - припрема, асфалт

Васе Чарапића - Бели поток - припрема

НОВИ БЕОГРАД

Похорска - компресор

ЗЕМУН

Новосадски пут - кошење

22.октобра - припрема

Његошева - припрема

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка угао Војводе Мицка - фреза

ЗВЕЗДАРА

Цветанова ћуприја - припрема

ГО Звездара - обиласци (ударне рупе)

Врањска угао Дојранска - асфалт

Чингријина - асфалт

Мирослава Крлеже - припема

ЧУКАРИЦА

Београдска припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут - дежурство

МЛАДЕНОВАЦ

Браће Јанковић - банкине

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле - израда тротоара

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка - припрема

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Милутина Миланковића - компресор

ЗВЕЗДАРА

Војислава Илића - припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац - асфалт

БАРАЈЕВО

Маршала Тита припрема

РЈ МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

II A 120 Прека калдрма, Обреновац - монтажа одбојне ограде на банкини

РАДИОНИЦА

Његошева - израда арматуре за потпорни зид

РАДИОНИЦА

Мост преко ауто - пута у ул.Омладинских бригада, израда ограде за пешачку стазу моста

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Максима Горког - компресор

Земљорадничка - компресор

Гуњак - компресор

Грчића Миленка - асфалт

Враће Радовановић - асфалт

Загорска - асфалт

Голубићка - компресор

Мајора Гавриловића - компресор

Корнатска - припрема

Михајла Шолохова - припрема

Заге Маливук - припрема

Игора Васиљева - припрема

Димитрија Туцовића - асфалт

Светог Николе - асфалт

Волгина угао Дувањска - асфалт

Михаила Петрова - асфалт

Шумадијски трг - припрема

1.маја 10.део - бетон

Живојина Табаковића - бетон

Јуничка - бетон

Живојина Живановића - бетон

Вукасовићева - асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Књегиње Зорке - пикамер, фреза

Аце Јоксимовића - припрема

II A 145 Стублине Бргуле - асфалт

Олге Миливојевић, Баћевац - рециклажа

Тошин бунар - припрема