РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

06.03.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Бул.кнеза Александра Карађорђевића-асфалт тротоари

ВОЖДОВАЦ

1.нова (Зуце)-припрема

3.нова (Зуце)-банкине,кошење

Паунова-опсецање

Земљорадничка-фреза,припрема

Пут Зуце-Бели поток-опсецање,банкине,кошење

НОВИ БЕОГРАД

Генерала Маршала Толбухина-асфалт

Булевар Михајла Пупина-фреза

ЗЕМУН

Спиртина-асфалт

Главна-компресор,асфалт

Цара Душана-компресор,асфалт

Батајнички друм-компресор,асфалт

Војводе Воиновића-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-компресор,асфалт

Мајора Илића угао Добре Митровић-компресор

Патриса Лумумбе-припрема

ВРАЧАР

Милешевска-компресор

Ђорђа Вајферта-,асфалт

Шуматовачка-,асфалт

Ламартинова-асфалт

Радивоја Кораћа-компресор

Војводе Шупљикца-компресор

ЗВЕЗДАРА

Семјуела Бекета-фреза,асфалт

ЧУКАРИЦА

Јабланичка-компресор

Стевана Филиповића-припрема,компресор

РАКОВИЦА

Вукасовићева-припрема

СУРЧИН

Јаковачка-припрема

Драгомира Момчиловића-припрема

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

Београдског батаљона-припрема

Маршала Тита-Мељак-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Дурмиторска-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Горњи крај (Пољане)-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

МЛАДЕНОВАЦ

Мост у улици Jaнка Баџака-Јагњило- шаловање крилних зидова моста

ЗЕМУН

Mост - Михајла Пупина-поправка расвете у сандуку моста

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Краљице Наталије-компресор

Југ Богданова-асфалт

Симићева-компресор

Добановачка-припрема

Милана Ракића-компресор

Илије Чалића-припрема

Радних акција-припрема

Милана Мијалковића-припрема

Луке Војводића-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

Паунова-припрема