РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

06.02.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Незнаног јунака-фреза,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар војводе Мишића-компресор,асфалт

ВОЖДОВАЦ

Устаничка-компресор,асфалт

Војислава Илића-компресор,асфалт

Господара Вучића-асфалт

ЗЕМУН

Марије Бурсаћ-компресор,асфалт

Првомајска-компресор,асфалт

Гетеова-компресор,асфалт

Крајишка-компресор,асфалт

Угриновачки пут-асфалт

Главна-компресор,асфалт

Цара Душана-компресор,асфалт

Кеј ослобођења-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Јужни булевар-компресор,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Смедеревски пут-фреза,асфалт

Милана Ракића-компресор,асфалт

Мите Ружића-компресор,асфалт

Димитрија Туцовића-компресор,асфалт

Војводе Блажете-компресор,асфалт

Булевар краља Александра-фреза,асфалт

ЧУКАРИЦА

Радничка-компресор,асфалт

Пожешка-компресор,асфалт

Ибарска магистрала-компресор,асфалт

РАКОВИЦА

Пилота Михајла Петровића-компресор,асфалт

БАРАЈЕВО

Цара Лазара-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СТАРИ ГРАД

Подземни пешачки пролаз испод ул.Теразије код палате - поправка расвете

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА-припрема

Булевар ЈНА-стајалиште Воје Радића израда надвишења стајалишних надстрешница

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

Главна-припрема

Дунавска-припрема

Светосавска-припрема

Тошин бунар-припрема

Чарлија Чаплина-асфалт

Венизелосова-асфалт

Гарсије Лорке-асфалт

Благоја Паровића-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Дипломатска колонија-припрема

Стублине-Бргуле-припрема