РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

06.02.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Париска-пикамер

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

ЗЕМУН

Тршћанска-опсецање

30.Нова-Угриновци-припрема

Скопљанска-асфалт

Прегревица-асфалт

Др.Мушицког-асфалт

Тршћанска-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Булевар краља Александра - припрема

Славка Колара - Котеж - припрема

Маршала Тита-Сланци-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Милоша Зечевића-припрема

Љубице Луковић угао Неродимска-компресор

Панте Срећковића-компресор

Вјекослава Афрића-компресор

Косте Нађа-компресор

Драгослава Срејовића-асфалт

Јованке Радаковић-асфалт

Ладне воде-асфалт

Пере Вељковића-асфалт

Мирјевски венац-асфалт

Капетана Милоша Жуњића-асфалт

Раше Плаовића-асфалт

Првомајска-ММЛ-фреза

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Пожешка-опсецање

РАКОВИЦА

Саше Филиповића-фреза

Пилота М.Петровића-опсецање

Мишка Крањца-опсецање

Опленачка-опсецање

Сердар Јанка Вукотића-опсецање

Тодора Маринковића Солунца-рециклажа

СУРЧИН

Војвођанска-припрема,асфалт

5.октобра-припрема

БАРАЈЕВО

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

Пут за Дрен-Дрен-риперовање

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-Звечка- асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

МЛАДЕНОВАЦ

Мост у ул.Николе Пашића-монтажа ел.ограде на мосту

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ПАЛИЛУЛА

Зрењанински пут-компресор

Јована Златоустог-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Градски трг-запреке

Београдска-леж.полицајац

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Тадеуша Кошћушког угао Цинцар Јанка-пикамер

Краља Петра-пикамер

Цара Уроша-пикамер

Рабина Алкалаја угао Гундулићева-компресор

Александра Дубчека-компресор

Владетина-компресор

Петра Лековића-припрема

Петра Мартиновића-припрема

Рајка од Расине-припрема

Репишка-припрема

Вукасовићева- бетон

Палих бораца-бетон

Јосипа Теларевића-бетон

Љубише Јеленковића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 346 Рипањски пут-банкине,фреза,асфалт

Подавалска-припрема

Димитрија Туцовића-асфалт

Доситејева-асфалт

Господар Јованова-асфалт