РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац-припрема,асфалт

Скадарска-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А. Карађорђевића-припрема,асфалт

Пивљанина Баје-припрема,асфалт

Генерала Саве Грујића-фреза

ВОЖДОВАЦ

3.Нова (Пиносава)-припрема,фреза

Кумодрашка-асфалт

Булевар Пека Дапчевића-асфалт

Горња-припрема

Струмичка-хидроагрегат

Децембарска-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар А.Чарнојевића-припрема

ПАЛИЛУЛА

Јована Исаиловића-компресор

ГО Палилула-компресор,асфалт

Бољетинска-компресор

Олге Јовичић-компресор,хидроагрегат

Славка Колара-хидроагрегат

Шишатовачка-асфалт

Саве Мркаља-асфалт

Михајла Шолохова-асфалт

ЧУКАРИЦА

Водоводска-асфалт

Лазара Кујунџића-компресор,фреза

Бранка Радичевића-припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

21.августа-Камендол-асфалт

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Шкотских сестра-асфалт

Николе Пашића-Границе-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Трговачка-чишћење од корозије и фарбање заштитне мет.ограде

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Бул.Патријарха Германа-припрема

Булевар ЈНА угао Леона Коена-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Булевар деспота Стефана-асфалт

Мачков камен-компресор

Мостарска петља-паркинг-припрема

Ђорђа Вајферта-асфалт

Радослава Грујића-компресор

Бранка Крсмановића-компресор

Дворжакова-припрема

Нодилова-припрема

Лоле Рибара-ровокопач

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 149-насеље Раља-монтажа еласто одбојне ограде

Благоја Паровића-компресор,асфалт

Паунова-припрема

Јаковачки кормадин-стајалиште Римски канал-припрема

Генерала Саве Грујића-припрема