РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.12.2017.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ЗВЕЗДАРА

Булевар краља Александра-компресор

Војислава Илића-припрема

ЧУКАРИЦА

Авалска-припрема

Црквине-Умка-припрема

РАКОВИЦА

Пилота Михајла Петровића-кошење

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог-припрема

БАРАЈЕВО

Маршала Тита-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Душка Радовића-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Саобраћајна петља "Мостар"-фарбање стубова петље  исписаних графитима

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Бул. Николе Тесле-бицикл.стаза

Омладинских бригада-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Бул. Кнеза А.Карађорђевића-припрема

Хероја Милана Тепића-припрема

Јована Суботића-компресор

Краља Радослава-компресор

Вишњичка-бетон

Хусинских рудара-бетон

Карнеџијева-бетон

Ватрослава Лисинског-бетон

Интернационалних бригада-асфалт

Симе Игуманова-асфалт

Веле Нигринове-асфалт

Витезова карађорђеве звезде-компресор

Милана Ракића-компресор

Милана Предића-компреоср

Рудо-асфалт

Гершићева-асфалт

Меше Селимовића-припрема

Школски трг-припрема

Бранка Ћопића-припрема

Самјуела Бекета-припрема

Карпошева-припрема

Спасовданска-припрема

Бошка Живковића-бетон

13.октобра-бетон

Петровац-бетон

Сретена Бабића-бетон

Милорада Драшковића-бетон

Патријарха Јоаникија-бетон

Др Миливоја Петровића-бетон

Бубањских жртава-бетон

11.октобра-компресор

Кружни пут-припрема

Раван-припрема

Живка Живковића-припрема

Петра Живковића-припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

Миљаковачка-банкине

13.октобар-припрема

Горичка-фреза

Бело врело-фреза

Драже Павловића-угао Ђушина-компресор

Браће Југовић-компресор