РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.10.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Страхињића бана-припрема

Балканска-припрема

Драгослава Јовановића-асфалт

Војводе Добрњца-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-припрема,фреза, асфалт

ВОЖДОВАЦ

2.и 3.Нова-Пиносава-припрема

Стара-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Јурија Гагарина-компресор

Булевар Николе Тесле-компресор,припрема

ЗЕМУН

22.октобра-Угриновци-припрема

Дубровачка-компресор

ГО Земун-обиласци

Главна-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Мирјевски булевар-асфалт

ВРАЧАР

Хаџи Рувимова-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Ђевђелијска-компресор,асфалт

Батутова-компресор

20.октобра-компресор

Лошињска-асфалт

ЧУКАРИЦА

Палисадска-припрема

Карађорђева-асфалт

РАКОВИЦА

ГО Раковица-обиласци

Александра Војиновића-асфалт

Борска-припрема,асфалт

Хасанагинице-асфалт

Стевана Опачића-асфалт

Краљице Јелене-асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

Милије Михајловића-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко ауто-пута у ул.Омладинских бригада-замена ограде на пешачкој стази моста

Кружна петља изнад ауто-пута у ул.Шпанских бораца- фарбање зидова и стубова петље исписаних графитима

РАКОВИЦА

Александра Војиновића-израда и монтажа рама и поклопца за  шахт у коловозу

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-бициклистичка стаза- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

ЗЕМУН

Угриновачки пут-припрема

ЧУКАРИЦА

Милована Миленковића - леж.полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Владете Ковачевић-компресор

Ломина угао Каменичка-припрема

Мала чесма-асфалт

Лепе Стаменковић-асфалт

Карађорђев трг-асфалт

Крунска-асфалт

Небојшина-асфалт

Милије Станојловића-асфалт

Илије Бабића-асфалт

Теслина-асфалт

Врбаска-бетон

Делови-бетон

Живка Казанчића-компресор

Раван-компресор

Кружни пут-компресор

Живка Живковића-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-припрема

Кванташка пијаца-фреза,асфалт