РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.07.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Топчидерска-припрема,асфалт

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-припрема,ризла

Пут за Колонију-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар уметности-ровокопач

ЗЕМУН

МЗ Земун -обиласци (ударне рупе)

Сибињанин Јанка-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-припрема

Маршала Тита-асфалт

Душана Јовановића-асфалт

Пут за Опово-асфалт

ВРАЧАР

Јужни булевар угао Ђердапска-припрема

Кумановска угао Крунска-припрема

ЗВЕЗДАРА

Генерала Живковича-компресор

Суботичка-компресор

Косте Абрашевића-компресор

ЧУКАРИЦА

Карађорђева-Умка-асфалт

Шавничка-припрема

Железничка-асфалт

Ратка Митровића-санација провале

Жарка Вуковића Пуцара-ископ

РАКОВИЦА

Пилота Михајла Петровића-кошење

Ослобођења-припрема

ГРОЦКА

Добривоја Михајловића-Живковац-риперовање

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-израда ивичњака,ровокопач

ОБРЕНОВАЦ

Пољане-банкине

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко ауто-пута у ул.Булевар уметности-замена бет. плоча на пешачкој стази моста

РАКОВИЦА

Мост у улици Александра Војиновића-Ресник- замена ограде на пешачкој стази моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Краљице Ане-фреза

Михајла Аврамовића-припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Цара Душана угао Книћанинова-прип..

Емилијана Јоксимовића-асфалт

Џорџа Вашингтона-асфалт

Риге од Фере угао Цара Душана-асф.

Јована Мариновића-асфалт

Заплањска угао са Мирче Ацева-бетон

Браће Радовановић угао са Скопљанском-бетон

Кларе Цеткин-компресор

Игора Васиљева-припрема

Саве Ковачевића-асфалт

Школска-асфалт

Раван-компресор

Забранска-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

Смедеревски пут-припрема

Кружни пут-компресор,асфалт

Вељка Рамадановића-асфалт

Аце Јоксимовића-припрема

Петкајска-Кораћица-банкине,ризла