РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.04.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

САВСКИ ВЕНАЦ

Чакорска-припрема

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-Зуце-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-краци-припрема

ЗЕМУН

Нова 38-Угриновци-припрема

ЗВЕЗДАРА

Митков кладенац-припрема

ЧУКАРИЦА

Дољанска-припрема

РАКОВИЦА

Јосипа Теларевића-асфалт

СУРЧИН

Радничка-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Сокак према базену прилаз 9-припрема

Потез Трњци 1-Шушњар-припрема

Милановића крај-Барзиловица-припрема

СОПОТ

Пут ка гробљу Ћелеминац-асфалт

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Плато код Бајлонијеве пијаце-фреза,асфалт

Дечанска-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Бранкова-Зелени венац-аутобуска станица-припрема

Делиградска-компресор

Сокобањска-компресор

Петра Чајковског-припрема

Гаврила Принципа-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Пут за пећину-Рипањ-израда пропуста

Ибарска-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Пере Сегединца-припрема

ЗЕМУН

Стара -степениште-припрема

ПАЛИЛУЛА

Лоле Рибара-ровокопач,асфалт

1.маја - асфалт

ВРАЧАР

Његошева-плоче

ЗВЕЗДАРА

Жабљачка-фреза

Живка Давидовића угао Устаничка-фреза

Славујев венац-припрема

ЧУКАРИЦА

13.октобра-Умка-припрема

РАКОВИЦА

Миљаковачке стазе-асфалт

Видиковачки венац-асфалт

СУРЧИН

Бечмен-Петровчић-припрема

ГРОЦКА

Саве Ковачевића-опсецање

Пролетерских бригада-опсецање

БАРАЈЕВО

Вите Радовића-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Спортски центар "25.мај"-пешачке стазе-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

МЗ Скела-опсецање,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Чакорска-монтажа арматуре за потпорни зид

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко аутопута у ул.Булевар уметности-израда аб плоча-за разделно острво моста

ЗЕМУН

Стара -степениште-израда  пешачке ограде у радиноци

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВРАЧАР

Небојшина-леж.полицајци

СУРЧИН

Баштованска-леж.полицајци

БАРАЈЕВО

Маршала Тита-израда тротоара

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Високог Стевана угао Тадеуша Кошћушког- компресор

Витановачка-припрема

Црнотравска-бетон

Кумодрашка-бетон

Булевар ослобођења-бетон

Првомајска-компресор

Николе Добровића-компресор

Косте Драгићевића-компресор

Фронтовска-компресор

Зрмањска-компресор,припрема

Београдског батаљона-компресор

Водоводска-компресор

Радничка-припрема

Приштинска-припрема

Достојевског-асфалт

Карпошева-асфалт

Руњевска-бетон

Староселска-бетон

Руцка-бетон

Видиковачки венац-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 347 Врчин-Авалски пут-припрема

II Б 346 Рипањски пут-фреза,асфалт,монтажа ел.ограде на бетонском парапету

Јаникића пут-ризла,асфалт