РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

05.02.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Господара Вучића-фреза,асфалт

Беличка-фреза,асфалт

Миклошићева-фреза,асфалт

Војводе Степе угао Борисављевићева-асфалт

ЗЕМУН

МЗ Угриновци - компресор,асфалт

30.Нова-Угриновци-припрема

ПАЛИЛУЛА

Булевар краља Александра - припрема

Славка Колара - Котеж - припрема

Вука Врчевића угао Вишњичка-компресор,асфалт

Вишњичка угао Мирјевски булевар-компресор,асфалт

Маршала Тита-Сланци-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Милоша Зечевића-припрема

Јованке Радаковић-фреза,асфалт

Градиште-фреза

Душка Радовића-фреза

Ладне воде-асфалт

Витезова карађорђеве звезде-фреза

Мирјевски венац-фреза

Љубише Миодраговића-асфалт

Раше Плаовића-асфалт

Првомајска-ММЛ-фреза

РАКОВИЦА

Тодора Маринковића Солунца, Саше Филиповића-фреза

Вељка Рамадановића-опсецање,асфалт

Расинска-опсецање,асфалт

11.крајишке дивизије-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема,асфалт

5.октобра-припрема

БАРАЈЕВО

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

Пут за Дрен-Дрен-риперовање

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-Звечка-припрема,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Подземни пешачки пролаз испод ул.Јурија Гагарина у Блоку 44 - уклањање графита са надстрешница

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ЛАЗАРЕВАЦ

Плато испред општине-запреке

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Хаџи Ђерина угао Молерова-асфалт

Милана Ракића угао Мите Ружића-компресор

Илије Милићевића-компресор

Београдска угао Дворжакова-компресор

Саре Барнер-компресор

13.октобра- бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 346 Рипањски пут-банкине,фреза

Подавалска-припрема

Барајево - Устаничка-краци-рециклажа