РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

04.02.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Вука Караџића-фреза

Незнаног јунака-фреза,асфалт

ВОЖДОВАЦ

Децембарска-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада-припрема,асфалт

Јурија Гагарина-припрема,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Зрењанински пут-компресор,асфалт

Митрополита Петра-асфалт

Здравка Челара-асфалт

Старине Новака-асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког-фреза,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Смедеревски пут-фреза,асфалт

Устаничка-фреза,асфалт

Булевар краља Александра-фреза,асфалт

ЧУКАРИЦА

Обреновачки пут-компресор,асфалт

Кировљева-компресор,асфалт

Висока-компресор,асфалт

Лоле Рибара-компресор,асфалт

РАКОВИЦА

Патријарха Павла-компресор,асфалт

Патријарха Димитрија-компресор,асфалт

Мишка Крањца-компресор,асфалт

Борска-компресор,асфалт

БАРАЈЕВО

Цара Лазара-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ПАЛИЛУЛА

Тина Ујевића-монтажа пешачке ограде на тротоару

ЗЕМУН

Пупинов мост-поправка расвете у сандуку моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Цара Душана-припрема

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

Адмирала Вуковића-припрема

29.новембра-Железник-припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

Стублине-Бргуле-припрема