РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

01.11.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Балканска-припрема,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-припрема

Пивљанина Баје-асфалт,припрема

Ужичка-асфалт

ВОЖДОВАЦ

3.Нова-Пиносава-припрема,асфалт

Драгачевска-припрема

Васе Чарапића-Бели поток-припрема,асфалт

Стара-припрема

Грчића Миленка-асфалт

Господара Вучића-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-фреза,припрема

Прилазна рампа мосту Газела-фреза

Сурчинска-Рембрантова-припрема

ЗЕМУН

22.октобра-Угриновци-припрема

Златиборска-асфалт

Првомајска-асфалт

Купрешка-асфалт

ЧУКАРИЦА

Кречанска-Сремчица-припрема

Бошка Живковића-кошење

РАКОВИЦА

Саше Филиповића-Ресник-компресор

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

4.јула-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Границе Л1904-припрема

СОПОТ

Народних хероја-Неменикуће- асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Угао Гандијеве и Војвођанске-поправка ограде на бициклистичкој стази

ЛАЗАРЕВАЦ

Локални пут Пркосава-Рудовци-израда решетки сливника за коловоз

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-бициклистичка стаза- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

Булевар ЈНА угао Вукосаве Ољаче-леж.полицајци

ЗЕМУН

Угриновачки пут-Алтина-припрема

ВРАЧАР

Манифестација Дани слободе-ограде

ЗВЕЗДАРА

Семјуела Бекета-леж.полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Влајковићева-асфалт

Мајке Јевросиме-асфалт

Косовска-компресор

Ломина-компресор,асфалт

Каменичка-компресор

Бул.Арсенија Чарнојевића-компресор

Бачка-компресор

Филипа Вишњића-компресор

Вишњичка-компресор

Војводе Мицка Крстића-компресор

Мачванска-припрема

Владимира Поповића-припрема

Руди Чајевац-компресор

Светосавска-припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-асфалт

Пут за депонију Винча-леж.полицајци