Екипе службе „Београд пута“ ангажоване су ове недеље на пословима прања Остружничког моста. У оквиру послова редовног одржавања биће очишћен коловоз, банкине и саобраћајна сигнализација.

назад на вести