Зимска служба овогодишњу сезону започела је 12.новембра због суснежице и снега који је пао у вишим деловима града и пада температуре. Званично, зимска сезона почиње 15.новембра и траје до 31.марта 2017.године.
У суботу, 19.новембра отворена је новоизграђена База 7 која се налази на Новом Београду испод моста Газела. То је био савршен повод да се званично „отвори“ нова сезона. Градски званичници, представници градске управе, других комуналних предузећа и медији имали су прилику обиђу нову базу, изврше смотру капацитета и поразговарају о начину рада службе.
Уз изузетан напор и у кратком временском периоду, уз подршку Града Београда и сагласност Путева Србије, ЈКП „Београд пут“ је изградио нову Зимску базу 7, у Улици Владимира Поповића испод моста Газела, са свим неопходним садржајима – контејнерима за смештај извршилаца, халом за со и паркинг простору за смештај механизације и опреме.
Нова база је од изузетног значаја за зимско одржавање саобраћајница на општинама Нови Београд и Земун, посебно због увећаног обима саобраћајница за одржавање у зимским и летњим условима, насталим преласком из надлежности Републике у надлежност Града Београда. Од 100км саобраћајница, које су прешле у надлежност на одржавање граду Београду, више од половине је на територији поменутих општина (Стари аутопут за Нови Сад, „Северна тангента“, Батајнички пут).
Користи локације новоизграђене базе су вишеструке:

 • Директно смањење или укидање празних ходова
 • Мањи трошкови зимске службе и допуне материјала за посипање
 • Ефективније време деловања(обилазак комплетне трасе)
 • Локација се налази на самој траси државног пута А1 испод Газеле што је чини изузетно важнoм за одржавање једне од врло важних саобраћајних петљи града Београда – Мостарске петље

База VII је прва нова база коју је ЈКП „Београд пут“ изградио од 2004 године

ЈКП „Београд пут“ је носилац одржавања саобраћајница на територији Београда у зимској сезони. У зимским условима, „Београд пут“ одржава око 2.510км саобраћајница – градских улица, општинских путева, државних путева II реда на територији града, више од 250 мостова и надвожњака, као и тротоаре на једном делу објеката. По потреби и захтеву градског Штаба, предузеће се ангажује за рад и на саобраћајницама које нису предвиђене планом и програмом рада Зимске службе.
ЈКП „Београд пут” има шест деценија искуства у одржавању београдских саобраћајница у зимском периоду. Примењује изузетно висок ниво обраде улица и путева како би обезбедио несметано и безбедно одвијање саобраћаја у престоници у зимским условима, што боље одвијање јавног градског превоза, функционисање јавних институција, комуналних система и система снабдевања. Овај нимало лак задатак за двомилионску метрополу са великим бројем моторних возила, до сада је обављан веома успешно.
Треба нагласити да је прираст саобраћаја по подацима МУП-а 28% у последњих 19 година. Према званичним подацима у Београду има преко 630.000 регистрованих возила.

Упоредо са редовним активностима на санацији, адаптацији и одржавању улица на подручју Београда, ЈКП „Београд пут“, извршио је неопходне припреме за рад Зимске службе:
– Урађен је ремонт и припрема:

 • 104 камиона
 • 38 мултикар возила (превасходно намењених за рад у споредним улицама)
 • 6 специјализованих машина намењених рашчишћавању деоница са снежним наносима и сметовима
 • 32 грађевинске утоварне машине
 • 154 јединица зимске опреме (посипача и раоника).

Међу наведеним, 85 возила у Зимској служби „Београд пута“ опремљено је ротационим посипачима са опцијом тзв. мокрог посипања. Овај вид посипања подразумева могућност употребе течног калцијум-хлорида који је ефикасан на температурама и до -17оЦ.
– Предузеће је активно учествовало на припреми оперативних планова рада:

 • градске Дирекције за путеве који обухвата градске улице и општинске путеве на подручју Београда. Надлежни органи усвојили су овај план и он је верификован од стране Градоначелника.
 • Дирекције за путеве Републике који се односи на одржавање државних путева IIA и IIB реда.

– Извршена је набавка индустријске соли и потребних камених агрегата за посипање коловоза. ЈКП „Београд пут“ тренутно располаже са 19.000 тона путарске соли.
– Извршена је припрема 14 база – пунктова са којих ће дејствовати Зимска служба
– Завршена је књига Зимске службе која ће објединити наше надлежности, обим и организацију рада Зимске службе „Београд пута“.

Одржавање саобраћајница врши се у складу са Планом који је усвојен од стране надлежних градских органа. Градске улице одржавају се у складу са Планом утврђеним приоритетима:

 • Улице првог приоритета су улице којима се крећу аутобуси јавног градског саобраћаја. Таквих улица има 1.095 и према Плану треба да буду очишћене у року од два до четири сата по престанку падавина.
 • Улица другог приоритета има 996 и требало би да буду очишћене у року од 48 сати по престанку падавина.

– У току рада Зимске службе неопходна је асистенција и помоћ пре свега саобраћајне полиције али и других субјеката – јавних комуналних предузећа, саобраћајне инспекције, медија и самих грађана јер је зимска служба организован тимски рад.

Екипе Зимске службе „Београд пута” дежурају 24 сата. Дежурни капацитети одређују се у зависности од прогнозираних временских услова, уз сагласност надзорног органа Дирекције за путеве града, односно ЈП „Путеви Србије“.

назад на вести