Вести Београд пута

Новости из наше фирме

Укупно вести: 53

Радови ЈКП „Београд пут“ на припреми трасе 28. Београдског маратона улазе у завршну фазу. Обимнији радови на замени асфалтног застора преостало је да се изврше у улицама Цара Николаја II, Макензијевој, Гаврила Принц..

Прочитај више...

Првог јуна 2014.године, ЈКП „Београд пут“ поверено је редовно одржавање државног пута IА реда Обилазница око Београда, деоница Нови Бановци – тунел Липик. Укупна дужина деонице у надлежности „Београд пута“ и..

Прочитај више...

Екипе службе „Београд пута“ ангажоване су ове недеље на пословима прања Остружничког моста. У оквиру послова редовног одржавања биће очишћен коловоз, банкине и саобраћајна сигнализација.

Екипе Грађевинске оперативе „Београд пута“ ангажоване су на уређењу трасе Београдског маратона. Врше се поправке оштећења и нивелисање објеката у улицама престонице којима ће се одвијати најдужа атлетска трка. ..

Прочитај више...

ЈКП „Београд пут“ је у прва три месеца ове године извршиo поправку више од шест хиљада рупа на улицама и путевима на подручју града. Извршена је, уз то, нивелација великог броја сливника и шахтова у коловозима и поп..

Прочитај више...

Број пријава

Сарадници