КАПАЦИТЕТИ

Капацитети Београд пута

Производнa постројења капацитет
Асфалтна база „BENNINGHOVEN“ TBA 3000 240t/h
Постројење за производњу тврдо ливеног асфалта „BENNINGHOVEN“ 50t/h
Асфалтна база “BERNARDI” CEM-2000 160t/h
Асфалтна база “MARINI” M-110 110t/h
Кохерица “LINNHOFF & HENNE” 1 6m3
Кохерица “LINNHOFF & HENNE” 2 5m3
Кохерица “LINNHOFF & HENNE” 3 10m3
Постројење за производњу битуменске емулзије 10t/h
Постројење за производњу полимером модификованог битумена „BENNINGHOVEN“ 20t/h
Постројење за производњу полимером модификованог битумена “BERNARDI” 15t/h
Бетонска база “PROGRES” AB35 35m3/h
Дробилица “RUBBLE MASTER” 50t/h
Производни капацитети – база Лазаревац
Асфалтна база “GRADIS” AB-6 60 t/h
Бетонска база “PROGRES” 5 m/h
Сепарација шљунка “ARSENIJE SPASIĆ” 20 m3/h

Грађевинска механизација
ФИНИШЕР ЗА ЛИВЕНИ АСФАЛТ 2
ГЛОДАЛИЦЕ ЗА АСФАЛТ 8
ВАЉЦИ 34
УТОВАРИВАЧИ 24
КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ 15
БАГЕРИ 6
БУЛДОЗЕР 1
ГРЕЈДЕРИ 3
УНИВЕРЗАЛНА ВОЗИЛА 7
КОМПРЕСОРИ 22
РУЧНО ВОЂЕНЕ МАШИНЕ 155
ОСТАЛЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА 88
УКУПНО 365

Средства за транспорт
КИПЕР ВОЗИЛА 114
СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА „МУЛТИКАР“ 42
ТЕГЉАЧИ 8
ПЛАТО ПРИКОЛИЦЕ 5
ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА (остала) 32
МИКСЕРИ ЗА БЕТОН 2
ЧИСТИЛИЦЕ 3
ЦИСТЕРНЕ ЗА ЕМУЛЗИЈУ 3
ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ 5
ЦИСТЕРНЕ ЗА ГОРИВО 2
ПУТАРСКА ВОЗИЛА 53
ДИЗАЛИЦЕ 3
АУТОБУС И МИНИБУС 4
ТЕХНОЛОШКА ВОЗИЛА 38
ПРИКОЛИЦЕ - ПОКРЕТНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 8
УКУПНО 322

Број пријава

Сарадници