Екипе Грађевинске оперативе раде на обнови Карађорђеве улице. У току је замена коловозног застора на деоници од Улице Велике степенице до Париске. Осим уклањања дотрајалих слојева асфалта, бригаде „Београд пута“ врше нивелисање сливника и шахтова и претрес ивичњака. Ова улица је као део трасе теретног транзитног саобраћаја трпела посебно оптерећење и стога била посебно подложна стварању колотрага и оштећења у асфалту. Због радова на наведеној деоници, кретање возила у Карађорђевој улици, у смеру ка Калемегдану, обустављено је до 23. априла, а саобраћај се одвија двосмермо преосталим двема тракама. У четвртак, 23. априла, почињу радови на истој деоници, у смеру од Калемегдана ка Бранковом мосту. Коловоз ће, такође, добити нови носећи и хабајући асфалтни слој, нове ивичњаке и објекте. Саобраћај ће у том смеру бити затворен до 27.04. у 4 часа, када је предвиђено да грађевински радови и обележавање хоризонталне сигнализације буде завршено. Пре ових радова, обновљена је деоница Карађорђеве улице од Железничке станице до Бранковог моста. Осим возила, безбедније и удобније кретање добили су и пешаци. У претходне две недеље извршена је реконструкција тротоарских површина – на оштећеним деловима тротоара замењена је дотрајала конструкција новом и ти потези пресвучени су новим асфалтом. Када екипе „Београд пута“ напусте саобраћајницу поред Саве, пут овом атрактивном улицом која повезује калемегданско здање, пристаниште и главну аутобуску и железничку станицу биће безбеднији и удобнији. Сигурни смо и лепши за све оне који реком или друмом долазе у наш град.

назад на вести