Оператива ″Београд пута″ започела је 06. јула  радове на редовном одржавању на Државном путу другог реда IIБ-344 пут Раља – Парцани на деоници 400 метара од насеља Раља према насељу Парцани у укупној дужини 2,4км према насељу Парцани у  Београду у општини Сопот.Глодалице за асфалт завршавају свој посао на уклањању дотрајалог асфалтног застора, а од сутра, 11. јула на сопотској деоници овог пута посао започињу свој рад финишери. Асфалтерске бригаде радиће на пресвлачењу коловоза до 15.јула. Грађевинска оператива започиње 11. јула и радове на редовном одржавању државног пута IIБ бр. 350 на путном правцу  Умчари – Дражањ – Мали Пожаревац – Раља  на деоници од центра насеља Умчари према насељу Дражањ. Реконструкција коловозне конструкције следи на две деонице у дужини од 1,1км и 1,4км. Завршетак радова на овој грочанској саобраћајници планиран је за 20. јул. Радови на обе локацију ће се одвијати под саобраћајем уз одговарајућу саобраћајну сигнализацију. Обнављање асфалтног застора на деоници пута Дучина – Стојник у укупној дужини од 1,4км завршава се данас.

назад на вести