НЕМАЊА РИСТИЋ

Члан Надзорног одбора

 

Рођен 1980. године.

 

Радно искуство:

 

13.02.2016. - секретар Комисије за хартије од вредности Републике Србије

05.2014. - члан надзорног одбора ЈКП Београд пут

02.2014. 05.2014. председник надзорног одбора ЈКП Београд пут

4.01.2011. 12.02.2016. инспектор у Комисији за хартије од вредности Републике Србије

04.05.2009. - 31.12.2010. саветник за правна питања у ЈП Водовод и канализација Гроцка

09.2005. - 12.2005. кабинет Председника Координационог центра Владе Србије за Косово и Метохију

2004. - 2011. члан Управног одбора републичке Установе Студентски центар Београд

2004. -2008. члан Управног одбора ЈП Пословни центар градске општине Палилула, Београд

 

Образовање

 

5.02.2009. Правни факултет Универзитета у Београду (дипл. правник)

1999. Прва економска школа, Београд (економски техничар)

1995. Основна школа Васа Пелагић, Београд