Марина Гајић Гламочлија
Извршни  директор за економске, правне и комерцијалне послове

 

 

Рођена 1981. године. Доцент доктор економских наука.

 

ОБРАЗОВАЊЕ

Доцент доктор економских наука

Доктор економских наука

Магистар економских наука

 

Запослена у ЈКП Београд пут од 2005. године, и то:

 

-     Служба финансијске оперативе и плата, књиговодство, набавно-продајна служба и јавне набавке;

-     Руководилац службе техничке припреме и реализације (2006-2013);

-     Помоћник директора Сектора заједничких послова за економске послове (2013-2014);

-     Помоћник директора предузећа за економске послове (V 2014.- XI 2014.);

-     Директор Сектора за економске, правне, комерцијалне и заједничке послове ( XI 2014. - IX 2016. );

-     Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове (од IX 2016. и даље).


Аутор је следећих књига:


I. МОНОГРАФИЈА
1. Пореска утаја, издавач: Беосинг, Београд 2008.
године, стр. 368, коаутор Д.Јовашевић;
2. Проблем корупције у светлу заштите људских права, издавач: Беосинг, Беогр
ад 2008.године, стр. 428, коаутор Д. Јовашевић;
3. Хартије од вредности, појам и злоупотреба, издавач: Беосинг, Београд 2008.године, стр.
364, коаутор Д. Јовашевић;
4. Кривично дело продаје новца, издавач: Беосинг, Београд 2008.
године, стр. 354, коаутор Д. Јовашевић;


II. БИОГРАФИЈА
1. Лидери пословних компанија, издавач: КИЗ Центар, Београд 2009.
године, стр. 217;

2. Искуства лидерства у предузећима, издавач: КИЗ Центар, Београд 2017. године, стр.

203.


III. СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
1.
Награда Ректората Београдског Универзитета Миливоје Јовановић и Лука Ћеловић за стручни рад под називом: ,,Општи приказ појединих тржишних сегмената у Немачкој и Грчкој;
2. Назив рада: Утицај лидерства на развој савремених компанија, часопис: Л
идер Директор, број 12-13, година III, септембар/децембар 2009,стр. 35-38;

3. Зборник радова, МЕС 2017, Међународна научна конференција Медији и економија, под називом Медијска и финансијска писменост. Назив рада: Приказ лидерства у успешним иностраним компанијама, стр. 173-185.

 

Говори енглески и руски.

Удата, мајка двоје деце.