Иван Тејић
Директор предузећа

Рођен у Ужицу 1978.г. Дипломирао на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 2005.г. на одсеку за путеве и железнице.
Члан Инжењерске коморе Србије од 2009.г.
Године 2005. као инжењер започиње радни стаз у ПЗП „Београд“, где је у наредних 7 година радио на пројектима рехабилитације, реконструкције и одржавања путне мреже у Србији, kao и рехабилитацији, тада, магистралног путног правца М-5 Стража-Бољевац.
На место директора Института за путеве иманован априла 2013 год. на предлог Ресорног Министарства.