ДРАГАН ЂУКИЋ

Председник Надзорног одбора

 

 

РАДНА БИОГРАФИЈА:

 

Рођен је 1951. Године у Београду. Основну школу је завршио у Београду, Гимназију у Бањалуци, а Економски факултет 1978. године у Суботици.

                                                           

Радно искуство је 1979. године започео стицати у привреди: грађевинској па у трговинској делатности у Београду, где је у периоду до 1993. године практично обављао све финасијске послове до финансијског руководиоца, као и руководеће послове директора ООУР-а и члана пословодног одбора РО за финансије и равој.

 

Поседује више од 20 година радног искуства у органима управе и раду јавног сектора које је стекао обављајући послове у Управи града Београда: начелника за комунално-стамбене послове, помоћника секретара у Секретаријату за комуналне послове, заменика секретара у Секретаријату за привреду, помоћника секретара у Секретаријату за имовинске и правне послове као и послове интерног ревизора у Служби Народне скупштине.

 

Говори енглески језик.