Контакт: 011/3302 800

Webmail

Радови у Булевару деспота Стефана и улици Браће Југовића

Екипе ЈКП “Београд пут“ ће у току викенда изводити радове у Булевару деспота Стефана, од Скадарске до улице Браће Југовића и у улици Браће Југовића, од Дечанске до Дома Војске.

Радови, који подразумевају потпуну обуставу саобраћаја, почињу у петак 23.10.2020. године од 22 часа и трају до понедељка 26.10.2020. године до 4 сата.

Радови подразумевају замену асфалтног дела коловозне конструкције, постављање пешачке ограде и нову хоризонталну сигнализацију. Изводе се на основу решења Секретаријата за саобраћај, а у оквиру друге фазе пројекта за унапређење нивоа услуге на раскрсници улица Дечанске и Македонске код Дома омладине, уз промене у начину вођења пешачких токова на потезу Булевар деспота Стефана од Скадарске, преко улице Браће Југовићa до Дома омладине.

Радови у Дечанској улици

Екипе ЈКП „Београд пут“ изводе радове у Дечанској улици, на делу од уласка у Теразијски тунел до Улице булевар деспота Стефана, ГО Стари град. Радови се изводе на основу решења Секретаријата за саобраћај, а у оквиру прве фазе пројекта за унапређење нивоа услуге на раскрсници улица Дечанске и Македонске код Дома омладине Београда, уз промене у начину вођења пешачких токова у Булевару деспота Стефана, од Скадарске преко Улице браће Југовић до Дома омладине.

Радови у Дечанској су започети 26.09.2020.године и извођени су викендом и радним данима у ноћним сменама, како би што мање ометали редовно функционисање саобраћаја. Радови су се изводили уз заузеће десне коловозне траке посматрано од Македонске улице ка Теразијском тунелу.

До сада су завршени припремни радови на нивелацији ивичњака у зони раскрснице и „отварање“ нове саобраћајне траке за скретање у Теразијски тунел.

Наставак радова је планиран за петак 9.октобар. Од вечерас у 22 часа до понедељка, 12.октобра у 4 сата предвиђена је потпуна обуставу саобраћаја на делу од Теразијског тунела до Булевара деспота Стефана, јер је планирана замена асфалтних слојева у пуном профилу.

Нова деоница за бициклисте

Нова деоница бициклистичке стазе од Бранковог моста до Улице Милентија Поповића, дуж Булевара Михајла Пупина, биће у потпуности завршена уочи почетка Европске недеље мобилности која ће ове године бити обележена од 16. до 22. септембра и биће посвећена мобилности без штетних емисија.

Екипе ЈКП „Београд пут“ асфалтирале су последњу деоницу, након чега ће стазу обележити адекватном саобраћајном сигнализацијом. Инвеститор је Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда и Град Београд.

Радови у Улици краља Милутина

Улица краља Милутина се ради на основу програма радова ЈП “Путеви Београда” за 2020. годину и по пројекту који је одобрио Секретаријат за саобраћај.

Предвиђено је да eкипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“  извршe комплетну замену коловозне конструкције, реконструкцију тротоара и паркинга, са заменом ивичњака. До сада су урађени комплетни припремни радови и носећи асфалтни слојеви на делу од Немањине до Тиршове улице. 

Завршетак радова је планиран за крај августа.

Саобраћај се одвија по измењеном режиму уз постављену одговарајућу, привремену саобраћајну сигнализацију. 

Зимска сезона 2019/2020

ЈКП „Београд пут” је носилац одржавања саобраћајница на територији Београда у зимској сезони. Одржава око 2.283км саобраћајница – градских улица и општинских путева као и 300км државних путева II реда на територији града (у свих 17 општина), више од 250 мостова и надвожњака, као и тротоаре на једном делу објеката. По потреби и захтеву градског Штаба, предузеће се ангажује за рад и на саобраћајницама које нису предвиђене планом и програмом рада Зимске службе у складу са могућностима и капацитетима.

Зимска сезона почиње 1. новембра 2019. године и траје до 31. марта 2020. године.

Упоредо са редовним активностима на санацији, адаптацији и одржавању улица на подручју Београда, ЈКП „Београд пут”, извршио је неопходне припреме за рад Зимске службе. За послове одржавања улица и путева у зимском периоду на територији града Београда биће по предвиђеном плану ангажована следећа механизација:

  • 160 возила са комплетном зимском опремом (кипери, мултикар возила, путарци и вили возила)
  • 20 грађевинских машина

Предузеће је активно учествовало на припреми Оперативног плана рада, заједно са надзорним органом, ЈП „Путеви Београда”. Извршена је набавка индустријске соли, калцијум хлорида и потребних количина камених агрегата за посипање коловоза. Извршена је припрема 14 зимских база – пунктова, од којих су 7 лоциране на ширем градском подручју, са којих ће екипе Зимска службе активно деловати током зимске сезоне.

Одржавање саобраћајница врши се у складу са Оперативним планом одржавања улица и путева, који је усвојен од стране највиших органа градске управе, а према утврђеним приоритетима:

  • Улице првог приоритета су улице којима се првенствено крећу аутобуси јавног градског саобраћаја. Таквих улица и путева има 1005 односно 1790 км које према Плану треба да буду очишћене у року од четири сата по престанку падавина, што чини преко 78% предвиђених планских обавеза.
  • Улица и путева другог приоритета има 875 односно 493 км и требало би да буду очишћене у року од 48 сати по престанку падавина.
  • Саобраћајнице ширег градског подручја чије је коловоз потребно очистити за 12 часова по престанку падавина.

У току рада Зимске службе неопходна је асистенција, сарадња и помоћ пре свега саобраћајне полиције али и других субјеката – јавних комуналних предузећа, саобраћајне инспекције, медија и самих грађана јер је зимска служба организован тимски рад.

Екипе Зимске службе ЈКП „Београд пут” дежурају 24 сата. Дежурни капацитети одређују се у зависности од прогнозираних временских услова, уз сагласност надзорног органа ЈП „Путеви Београда”, односно ЈП „Путеви Србије”.

Молимо суграђане, нарочито возаче, да испоштују саобраћајну сигнализацију, заустављају и паркирају возила на прописан начин, пропусте возила под ротацијом и раднике са обележјем ЈКП „Београд пут” приликом интервенције како би брже и квалитетније очистили улице и омогућили нормално функционисање саобраћаја нашег града.