Контакт: 011/3302 800

Webmail

Радови у Улици браће Јерковић

На основу Програма радова ЈП “Путеви Београда” за 2021.годину, екипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП “Београд пут” започеле су радове у Улици браће Јерковић на делу од Дарвинове до Улице Пиве Караматијевића.

Радови се изводе по пројекту ЈКП “Београд пут”. Пројекат предвиђа рушење старе и израду нове коловозне конструкције. Осим тога, предвиђена је изградња саобраћајнице ширине 7м са обостраним паркинзима и пешачким стазама у дужини од 800м. Радови се изводе у две фазе:

1.фаза – од Дарвинове до Јована Белића – започети радови 17.маја, предвиђено је да буду завршени 17.јула.

2.фаза – од Местровићеве до Пиве Караматијевића – предвиђено је да радови буду завршени 31.августа.

Радови у Булевару деспота Стефана и улици Браће Југовића

Екипе ЈКП “Београд пут“ ће у току викенда изводити радове у Булевару деспота Стефана, од Скадарске до улице Браће Југовића и у улици Браће Југовића, од Дечанске до Дома Војске.

Радови, који подразумевају потпуну обуставу саобраћаја, почињу у петак 23.10.2020. године од 22 часа и трају до понедељка 26.10.2020. године до 4 сата.

Радови подразумевају замену асфалтног дела коловозне конструкције, постављање пешачке ограде и нову хоризонталну сигнализацију. Изводе се на основу решења Секретаријата за саобраћај, а у оквиру друге фазе пројекта за унапређење нивоа услуге на раскрсници улица Дечанске и Македонске код Дома омладине, уз промене у начину вођења пешачких токова на потезу Булевар деспота Стефана од Скадарске, преко улице Браће Југовићa до Дома омладине.

Радови у Дечанској улици

Екипе ЈКП „Београд пут“ изводе радове у Дечанској улици, на делу од уласка у Теразијски тунел до Улице булевар деспота Стефана, ГО Стари град. Радови се изводе на основу решења Секретаријата за саобраћај, а у оквиру прве фазе пројекта за унапређење нивоа услуге на раскрсници улица Дечанске и Македонске код Дома омладине Београда, уз промене у начину вођења пешачких токова у Булевару деспота Стефана, од Скадарске преко Улице браће Југовић до Дома омладине.

Радови у Дечанској су започети 26.09.2020.године и извођени су викендом и радним данима у ноћним сменама, како би што мање ометали редовно функционисање саобраћаја. Радови су се изводили уз заузеће десне коловозне траке посматрано од Македонске улице ка Теразијском тунелу.

До сада су завршени припремни радови на нивелацији ивичњака у зони раскрснице и „отварање“ нове саобраћајне траке за скретање у Теразијски тунел.

Наставак радова је планиран за петак 9.октобар. Од вечерас у 22 часа до понедељка, 12.октобра у 4 сата предвиђена је потпуна обуставу саобраћаја на делу од Теразијског тунела до Булевара деспота Стефана, јер је планирана замена асфалтних слојева у пуном профилу.

Нова деоница за бициклисте

Нова деоница бициклистичке стазе од Бранковог моста до Улице Милентија Поповића, дуж Булевара Михајла Пупина, биће у потпуности завршена уочи почетка Европске недеље мобилности која ће ове године бити обележена од 16. до 22. септембра и биће посвећена мобилности без штетних емисија.

Екипе ЈКП „Београд пут“ асфалтирале су последњу деоницу, након чега ће стазу обележити адекватном саобраћајном сигнализацијом. Инвеститор је Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда и Град Београд.

Радови у Улици краља Милутина

Улица краља Милутина се ради на основу програма радова ЈП “Путеви Београда” за 2020. годину и по пројекту који је одобрио Секретаријат за саобраћај.

Предвиђено је да eкипе Службе за грађевинску оперативу ЈКП „Београд пут“  извршe комплетну замену коловозне конструкције, реконструкцију тротоара и паркинга, са заменом ивичњака. До сада су урађени комплетни припремни радови и носећи асфалтни слојеви на делу од Немањине до Тиршове улице. 

Завршетак радова је планиран за крај августа.

Саобраћај се одвија по измењеном режиму уз постављену одговарајућу, привремену саобраћајну сигнализацију.